logo
pistolero

Välkommen till MSKF


Webbplatsen har fått en ny adress och ett nytt utseende. Vi hoppas att ni har överseende med att ni inte hittar allt det ni är vana vid på en gång, vi ska försöka utveckla sajten fortlöpande.
 

OBS ! Medlemsavgiften måste betalas före den sista december !

Årsmöte 2012-04-12 kl 18.00

Mässen AMB4
Påminnelse om medlemsavgiften !
_______________________.________________


Nya rutiner för skjutningar till Marinens Skytteförenings årsserie.

 
 På grund av ovanstående beslutade en enhällig styrelse den 2 juni 2009, att följande regler skall gälla för årsserien:

 
1.      Endast en serie per skjuttillfälle får räknas till årsserien. Serien skall skjutas under den tid som ordinarie skjutledare är närvarande för att få räknas.

 
2.      Anmälan skall göras till skjutledaren om den kommande serien är träning eller skall räknas till årsserien. Man kan således skjuta en träningsserie först om man vill eller börja direkt med årsserien.

 
3.      Den serie som skall räknas till årsserien markeras och protokollförs av skjutledaren och resultatet förs in på hemsidan.

 
4.      Varje skytt betalar 10 kronor per skjuttillfälle, vilket inkluderar en serie till årsserien och så många träningsserier som tiden tillåter. Varje skytt får en ny spegel vid skjutningens början.

 
5. Ammunition köps vid behov separat för 25 kronor per ask.

 
6.      Var och en får naturligtvis gärna i eget intresse själv bokföra sina träningsserier. Skjutledaren markerar dessa, men protokollför dem inte.

 
7.      Guldserier som skjuts under ordinarie skjutpass noteras och signeras av ordinarie skjutledare (även under träningsserier) om skytten så önskar.

 
Vi hoppas att ovanstående skall uppfattas som en förbättring och skapa större rättvisa för alla.

 
Styrelsen för MSKF